Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében a további böngészéssel engedélyezed a sütik használatát, vagy kérjük, zárd be az oldalt.
Adataid használatáról és védelméről bővebb tájékoztatást ezen a linken találsz: Adatvédelem

Bezárás
Garbóczi Tünde
Asztrológia, Tarot, Számmisztika, Feng Shui, I Ching - Tanácsadás és képzések
Hogy ki vagy, az Isten ajándéka neked; hogy mit kezdesz magaddal, az a Te ajándékod Istennek” Tatiosz

Általános Szerződési Feltételek

Garbóczi Tünde egyéni vállalkozó dokumentuma

hatályban: 2022. szeptember 1-től visszavonásig

 

I. PREAMBULUM

Üdvözlöm!
Kérem, hogy mielőtt megrendelné valamely szolgáltatást, vagy megvásárolná valamely terméket, figyelmesen olvassa el ezt a dokumentumot, az úgynevezett Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF-et)!

A weboldalon történő rendelésének előfeltétele jelen ÁSZF elfogadása.

Ha a jelen dokumentummal, a honlap használatával, az egyes szolgáltatásokkal, termékekkel, a megrendelés menetével kapcsolatban kérdése merülne fel, vagy amennyiben egyedi igényével kapcsolatban egyeztetne velem, úgy kérem, vegye fel velem a kapcsolatot a II. részben megadott elérhetőségek valamelyikén!

Köszönöm!

 

II. IMPRESSZUM

1. A Szolgáltató (Eladó) adatai

Név: Garbóczi Tünde egyéni vállalkozó

Rövid név: Garbóczi Tünde

Székhely/lakcím: 7400 Kaposvár, Tisza u. 18.

Postacím: 7400 Kaposvár, Tisza u. 18.

Bejegyzés dátuma: 2022.09.01.

Nyilvántartásba vételi szám: 57454027
Nyilvántartásba vevő hatóság: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Fő tevékenység: Asztrológia, spiritiszta szolgáltatás (TEÁOR: 960906)

Adószám: 75097419-1-34

Bankszámlaszám: 12600016-15539116-83442695

Honlap: www.garboczitunde.hu

Szolgáltató (Eladó) a Megrendelővel, aki kizárolagosan csak magánszemély lehet (Vevővel) való jogviszonyban kisadózó vállalkozásként jár el.

Ügyfélfogadás:

Telefonszám: +36-30-4915856 (munkanapokon, hétfőtől péntekig 8:00 és 18:00 között)

Postacím: 7400 Kaposvár, Tisza u.18.

E-mail: info@garboczitunde.hu

Ügyfélfogadás: Szolgáltató (Eladó) lehetőséget biztosít Google Meet, illetve a Csillag Energiaközpont Facebook oldalon (messenger üzeneten és videochat-en) keresztül történő kommunikációra is.

 

2. Tárhelyszolgáltató adatai

Tárhelyszolgáltató neve: WEB200 Internet Média Kft.

Képviseli: Bőzsöny András

Székhely: 7400 Kaposvár, Gróf Apponyi Albert utca 17.

Postacím: 7400 Kaposvár, Gróf Apponyi Albert utca 17.

Adószám: 14924943214

Cégjegyzékszám: 14-09-309632

Bejegyző bíróság: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága

Telefonszám: +36-30-8280000

E-mail cím: info@web200.hu

Webhely: www.web200.hu

 

III. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Áru: a termék, az ingatlan és a vagyoni értékű jog, valamint a szolgáltatás.

Eladó: Olyan személy, aki a dolog tulajdonjogának átruházására köteles.

Felek: Szolgáltató (Eladó) és Megrendelő (Vevő) együttesen.

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A békéltető testületi eljárásban fogyasztó – a fentieken túlmenően – az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül.

Honlap: olyan eszköz, amely távollévők közötti kommunikációt, a távollévők közötti szerződés megkötését lehetővé teszi.

Jótállás:

a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint

b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás.

Online szolgáltatási szerződés: olyan szolgáltatási szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás vagy annak közvetítője egy honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül kínál igénybevételre valamilyen szolgáltatást, és a fogyasztó az adott honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg az árut vagy szolgáltatást.

Szerződés: Szolgáltató (Eladó) és Megrendelő (Vevő) között jelen Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés.

Szolgáltatás: termék, ingatlan vagy vagyoni értékű jog értékesítésén kívül minden olyan – ellenszolgáltatás fejében végzett – tevékenység, amely a megrendelő, illetve megbízó igényének kielégítésére valamely eredmény létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más magatartás tanúsítását foglalja magában.

Szolgáltatási szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás díját.

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Termék: jelen Honlap kínálatában szerepeltett, Eladó által forgalomba hozott, értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a szerződés tárgyát képezi.

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

Vevő: Olyan személy, aki a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

 

IV. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

A szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

·        1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (továbbiakban: Fgy.tv.)
·        2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (továbbiakban: Eker.tv.)
·        2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk.)
·        1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról (továbbiakban: Szjt.)
·        2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban: Pp.)
·        45/2014 (II.26) Kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól (továbbiakban: 45/2014-es Korm. rend.)
·        151/2003. (IX. 22.) az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló (továbbiakban: 151/2003-as Kormányrendelet)
·        19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól (továbbiakban: NGM rend.)

Az Európai Parlament és Tanács 524/2013/EU rendelete a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (továbbiakban: EU rend.)

 

 

V. AZ ÁSZF HATÁLYA, ELFOGADÁSA

A Szolgáltató (Eladó) és a Megrendelő (Vevő) között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen ÁSZF, valamint a honlapon található, ott közzétett egyéb tájékoztatások határozzák meg.

Az ÁSZF tartalmazza a Feleket megillető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, termékek esetében a szállítási és fizetési feltételeket, szolgáltatások esetében a megrendelési és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Megrendelő (Vevő) a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

A honlapon vagy más elektronikus eszközön keresztül történő megrendeléssel, vásárlással Megrendelő (Vevő) elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

Az ÁSZF maradéktalanul a Megrendelő (Vevő) és a Szolgáltató (Eladó) között létrejövő szerződés részét képezi.

 

VI. A SZERZŐDÉS NYELVE, A SZERZŐDÉS FORMÁJA

Az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.
Az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat a Szolgáltató (Eladó) nem iktatja.

 

VII. DÍJAK (ÁRAK)

A feltüntetett díjak (árak) forintban értendők.

Szolgáltató (Eladó) alanyi adómentes, ÁFA körbe nem tartozik.

A honlapon feltüntetett díjak (árak) a Megrendelő (Vevő) által fogyasztói forgalomban fizetendő díjak.

A díjváltoztatás jogát Szolgáltató (Eladó) fenntartja.

Szolgáltató (Eladó) felhívja a figyelmet, hogy a fizetendő díj (ár) egyes szolgáltatások vonatkozásában a Megrendelő (Vevő) felajánlásának megfelelő összeg.

 

VIII. PANASZÜGYINTÉZÉS ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A Fogyasztó a szolgáltatással vagy a Szolgáltató (Eladó) tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

·Postacím: 7400 Kaposvár, Tisza u. 18.

·Telefonszám: +36-30-4915856 (munkanapokon, hétfőtől péntekig 8:00 és 18:00 között)

·E-mail cím: info@garboczitunde.hu 

A Fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással – tehát jelen esetben a Szolgáltatóval (Eladóval) – kapcsolatos panaszát, amely a Szolgáltatónak (Eladónak), illetve a Szolgáltató (Eladó) érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt a Szolgáltató (Eladó) köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni.

Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató (Eladó) a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni.

Telefonon közölt szóbeli panasz esetén a Fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató (Eladó) - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg.

A panaszt elutasító álláspontját Szolgáltató (Eladó) indokolni köteles.

A telefonon közölt szóbeli panaszt Szolgáltató (Eladó) köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

  • a Fogyasztó neve, lakcíme,
  • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
  • a Fogyasztó panaszának részletes leírása, a Fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
  • a vállalkozás nyilatkozata a Fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
  • a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
  • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
  • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

Szolgáltató (Eladó) a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató (Eladó) köteles a Fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben a Szolgáltató (Eladó) és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

 

Fogyasztóvédelmi hatósági eljárás

Amennyiben a Fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz.

Szolgáltató (Eladó) felhívja a Fogyasztó figyelmét arra, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre nem terjed ki a szerződés létrejöttének, érvényességének, joghatásainak és megszűnésének vizsgálatára.

A fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre ugyanakkor kiterjed az alábbiakra:

·Ellenőrzi az Fgytv.-ben a forgalmazással, szolgáltatásnyújtással, a gyermek- és fiatalkorúak védelmével, a fogyasztói csoporttal, a panaszkezeléssel, ügyfélszolgálattal, fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatásával, valamint a vállalkozás válaszirat küldésére vonatkozó - békéltető testületi eljárásban fennálló – kötelezettségével összefüggő, e törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabályokban foglalt rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén.

·Ellenőrzi a külön jogszabályban fogyasztóvédelmi rendelkezésként meghatározott rendelkezések betartását, és - ha a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény eltérően nem rendelkezik - eljár azok megsértése esetén.

·Ha külön törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a fogyasztóvédelmi hatóság jogosult ellenőrzi:

·az áru fogyasztók számára való értékesítésére,

·a fogyasztóknak forgalmazott termék minőségére, összetételére, csomagolására,

·a fogyasztóknak értékesítésre szánt, illetve értékesített áru mérésére, hatósági árára vagy egyébként kötelezően megállapított árára,

·a fogyasztói panaszok intézésére,

·a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézésére,

·a termék forgalmazása vagy szolgáltatás nyújtása során az egyenlő bánásmód követelményére, továbbá

·a fogyasztók tájékoztatására

vonatkozó rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén.

·Ellenőrzi a fogyasztói szerződés megkötésénél alkalmazott vagy e célból nyilvánosan megismerhetővé tett általános szerződési feltételeket abban a tekintetben, hogy azok nem tartalmaznak-e a jóhiszeműség és tisztesség követelményébe ütközően a szerződéses jogokat és kötelezettségeket egyoldalúan és indokolatlanul a fogyasztó hátrányára megállapító feltételt.

A fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat a Fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatalok Fogyasztóvédelmi Osztályai látják el, amelyek elérhetőségei az alábbi linken ismerhetők meg:  https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek


Bírósági eljárás

Ügyfél – ideértve a Fogyasztót és a Fogyasztónak nem minősülő Megrendelőt (Vevőt) is - jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk. rendelkezései szerint, a Pp. által meghatározott eljárási rend alapján.


Békéltető testületi eljárás

A békéltető testületi eljárás előfeltétele, hogy a Fogyasztó megkísérelje a vállalkozással – jelen esetben a Szolgáltatóval (Eladóval) – közvetlenül rendezni a vitás ügyet.

Amennyiben Szolgáltató (Eladó) a Fogyasztó panaszát elutasítja, úgy a Fogyasztó jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez is fordulni.

Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület az illetékes.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése.

A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a Felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy a Szolgáltató (Eladó) kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a Fogyasztó kérelmére indul. Szolgáltató (Eladó) felhívja a figyelmet arra, hogy Fogyasztó a békéltető testületi eljárásban nem csupán természetes személy lehet (lásd: fogalom meghatározások)

A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

·a Fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

·a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás – a Szolgáltató (Eladó) - nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

·ha a Fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,

·a Fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

·a Fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a Fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését

·a Fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,

·a testület döntésére irányuló indítványt,

·a Fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás – tehát a Szolgáltató (Eladó) - írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a Fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

Szolgáltatót (Eladót) a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a Szolgáltatónak (Eladónak) a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség.

Amennyiben a Szolgáltató (Eladó) székhelye, telephelye vagy fióktelepe nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel.

A békéltető testület az iratokat a fogyasztónak postai szolgáltató útján, a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó rendelkezések szerint kézbesíti. A fogyasztót megilleti az elektronikus kapcsolattartás választásának joga.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: https://bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ az alábbi linken érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: +36-72/507-154 +36-20/283-3422
Fax: +36-72/507-152
E-mail: info@baranyabekeltetes.hu | kerelem@baranyabekeltetes.hu

Honlap: www.baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. / Postacím: 6001 Kecskemét, Pf. 228
Telefonszám: +36-76/501-525; +36-70/7028-403
Fax: +36-76/501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: +36-66/324-976
Fax: +36-66/324-976
E-mail: bekeltetes@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. (ideiglenes székhely: 3525 Miskolc, Vologda u. 3.)
Telefonszám: +36-46/501-091; +36-46/501-870
Fax: +36-46/501-099
E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszám: +36-1/488-2131
Fax: +36-1/488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: +36-62/554-250/118
Fax: +36-62/426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Honlap: www.bekeltetes-csongrad.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám: +36-22/510-310
Fax: +36-22/510-312
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: +36-96/520-217
Fax: +36-96/520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. / ügyintézés helye: 3025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: +36-52/500-710 +36-52/500-745
Fax: +36-52/500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. fsz. /postacím: 3300 Eger, Pf. 440
Telefonszám: +36-36/416-660/105
E-mail: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: +36-20/373-2570
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: +36-34/513-010
Fax: +36-34/316-259
E-mail: bekeltetes@kemkik.hu

Honlap: www.kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: +36-32/520-860
Fax: +36-32/520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

Honlap: www.nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: +36-1/269-0703
Fax: +36-1/474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap: www.pestmegyeibekelteto.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: +36-82/501-000
Fax: +36-82/501-046
E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: +36-42/311-544
Fax: +36-42/311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszám: +36-74/411-661 +36-30/6370-047
Fax: +36-74/411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 23.
Telefonszám: +36-94/312-356 +36-92/506-645
E-mail: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf. 220
Telefonszám: +36-88/814-111 +36-30/209-0369
Fax: +36-88/412-150
E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu

Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: +36-92/550-513
Fax: +36-92/550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Honlap: www.bekelteteszala.hu

 

Online vitarendezési platform

Szolgáltató (Eladó) tájékoztatja Megrendelőt (Vevőt) az alábbiakról: az Európai Bizottság által működtetett online vitarendezési platform rendeltetése, hogy az EU-tagországok, valamint Norvégia, Izland és Liechtenstein fogyasztói, illetve kereskedői bíróságon kívül tudják rendezni az áruk vagy szolgáltatások online értékesítésével kapcsolatos jogvitáikat.

Az online vitarendezési (OVR) platform nem áll kapcsolatban egyetlen kereskedővel sem, a segítségével panaszát elküldheti egy jóváhagyott vitarendezési testületnek.

A vitarendezési testület egy pártatlan szervezet vagy magánszemély, aki a fogyasztók és a kereskedők közötti viták rendezésében nyújt segítséget. Ezt a folyamatot nevezzük alternatív vitarendezési eljárásnak, amely általában gyorsabb és olcsóbb, mint a bírósági pereskedés.

Az OVR platformon kizárólag a nemzeti kormányok által különböző minőségi szempontok – igazságosság, átláthatóság, hatékonyság és elérhetőség – alapján jóváhagyott vitarendezési testületeket lehet igénybe venni.

Az online vitarendezési platform ide kattintva érhető elő: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU


A platform használatának feltétele, hogy a vevő és a kereskedő lakhelye, illetve székhelye az Unióban, Norvégiában, Izlandon vagy Liechtensteinben legyen.

 

Panasz akkor tehető, ha:

·A Megrendelő (Vevő) valamelyik uniós tagállamban, Norvégiában, Izlandon vagy Liechtensteinben él.

·A kereskedő – jelen esetben a Szolgáltató (Eladó) - székhelye valamelyik uniós tagállamban, Norvégiában, Izlandon vagy Liechtensteinben van.

·        A Megrendelő (Vevő) valamelyik uniós tagállamban, Norvégiában, Izlandon vagy Liechtensteinben él.

·        A kereskedő – jelen esetben a Szolgáltató (Eladó) - székhelye valamelyik uniós tagállamban, Norvégiában, Izlandon vagy Liechtensteinben van.

·        A Megrendelő (Vevő) panasza olyan termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos, melyet online vásárolt.

·        Ismeri a Szolgáltató (Eladó) e-mail-címét.

·        Már kapcsolatba lépett a Szolgáltatóval (Eladóval) a panasza miatt.

·        Első alkalommal próbálja bíróságon kívül rendezni jogvitáját a Szolgáltatóval (Eladóval).

A Szolgáltató (Eladó) ebben az ügyben nem perelte be korábban.


Miután a Szolgáltató (Eladó) beleegyezett abba, hogy a vitarendezési eljárás keretében kerüljön sor a panasz kezelésére, a Feleknek 30 napon belül megállapodásra kell jutniuk arról, hogy melyik vitarendezési testületet fogják felkérni a panasz kivizsgálására.

A panasza a közösen kiválasztott vitarendezési testület elé kerül.

A platform értesítést küld a Megrendelőnek (Vevőnek), ha a vitarendezési testület kezelni tudja az ügyét és eredményre jut.

Ha a vitarendezési testület nem tudja kezelni a panaszt, arról indoklással együtt szintén értesítést kap.

 

IX. SZERZŐI JOGOK

A honlapon lévő tartalom – a Ptk. és a Szjt. erejénél fogva - szerzői jogi védelem alatt áll, azt a jogtulajdonos engedélye nélkül másolni vagy változatlan formában felhasználni jogellenes.
Bármilyen anyagot átvenni, felhasználni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak jelen weboldalra való hivatkozással, a forrás feltüntetésével lehet.

A jogtulajdonos: Garbóczi Tünde (e-mail: info@garboczitunde.hu

A jogosulatlan felhasználást a jog komoly szankciókkal sújtja.

Jogosulatlan felhasználás vagy másolás esetére kötbér kerül kitűzésre. A kötbér mértéke másolt oldalanként/bejegyzésenként és naptári naponként 100.000 Ft, - részleges másolás esetén ennek arányos része - amely a jogosulatlan felhasználó részére kiszámlázásra kerül. Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja a kötbér megállapítását.

A bizonyításhoz közjegyzői tartalomtanúsítás készül a jogsértő költségére.

A közjegyzői tartalomtanúsítás közokirat.

 

X. RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG, MAGATARTÁS KÓDEX

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

A Szolgáltatónak (Eladónak) nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

 

XI. A DIGITÁLIS ADATTARTALOM MŰKÖDÉSE, MŰSZAKI VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.

A személyes adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva.

 

XII. A SZOLGÁLTATÁSOK LÉNYEGES TULAJDONSÁGAIRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS

A honlapon az igénybe vehető szolgáltatások, a megvásárolható termékek – ideértve a több termékből álló csomagokat - lényeges tulajdonságairól az egyes szolgáltatásoknál, termékeknél szereplő leírásokban kerül sor tájékoztatás nyújtására.

A szolgáltatás- és termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek.  

A képek esetenként illusztrációk.

 

XIII. AZ ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA – FELELŐSSÉG A MEGADOTT ADATOK VALÓSÁGÁÉRT

Megrendelőnek (Vevőnek) a megrendelés folyamata során, a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az általa megadott adatok módosítására.

A megrendelés elküldését követően Megrendelőnek (Vevőnek) a Szolgáltató (Eladó) II. pontban rögzített elérhetőségeinek valamelyikén van lehetősége jelzéssel élni.

Kiemelendő, hogy Megrendelő (Vevő) felelőssége az, hogy az általa megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre.

A Megrendelő (Vevő) által megadott adatok alapján kerül sor a számlázásra, a visszaigazoló e-mail megküldésére, illetve a szolgáltatás nyújtására, a termék szállítására.

A Megrendelő (Vevő) megrendelésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató (Eladó) jogosult a Megrendelő (Vevő) hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét a Megrendelőre (Vevőre) hárítani.

A Szolgáltató (Eladó) a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja.

Szolgáltató (Eladó) felhívja a figyelmet arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége az ajánlat kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

 

XIV. ELJÁRÁS HIBÁS DÍJFELTÜNTETÉS ESETÉN

Előfordulhat, hogy – pl. technikai hiba miatt - hibás díj (ár) szerepel a honlapon. Hibás díj (ár) esetén a megrendelést – vagyis a Megrendelő (Vevő) ajánlatát - a hibás áron nem áll Szolgáltató (Eladó) módjában elfogadni, és nem köteles a szolgáltatást (terméket) hibás díjon (áron) értékesíteni.

Hibás díjon (áron) történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés Megrendelő (Vevő) és Szolgáltató (Eladó) között.

Hibás áron történő Megrendelő (Vevő) általi ajánlattétel – megrendelés - esetén a Szolgáltató (Eladó) felhívja a Megrendelő (Vevő) figyelmét a helyes díjra (árra), és felajánlhatja a helyes díjon (áron) történő szerződéskötést.

Megrendelő (Vevő) a hibás ár helyett a Szolgáltató (Eladó) által közölt helyes díjon (áron) nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a Felek között.

 

XV. A HONLAP HASZNÁLATA - A MEGRENDELÉS FOLYAMATA

A Szolgáltatás/Termék kiválasztása

Megrendelő (Vevő) a „Termékeink”, „Szolgáltatásaink” a felső menüsor pontjaira kattintva éri el az egyes termékekre, termékcsomagokra, illetve szolgáltatásokra vonatkozó információkat. Megrendelő (Vevő) a megfelelő menüpontra való kattintást követően láthatja az egyes termékek megnevezését és legfontosabb adatait is, köztük díjának (árának) meghatározását is.

A fényképeken esetlegesen látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve, ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül.


Megrendelés folyamata
(Kosárba helyezés)

A termék kiválasztása után Megrendelő (Vevő) a jobb oldalon található, világoskék keretes dobozban lévő kosár ikonra való kattintás után helyezhet - tetszőleges számú – szolgáltatást/terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne. A kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.

Szolgáltató (Eladó) javasolja, hogy Megrendelő (Vevő) akkor is helyezze a kosárba a szolgáltatást (terméket), ha nem biztos abban, hogy az adott szolgáltatást (terméket) meg kívánja vásárolni. Ezzel számára egy kattintással áttekinthetővé válik, hogy az adott pillanatban melyek az általa kiválasztott szolgáltatások (termékek), és azokat egy képernyőn megjelenítve tudja megtekinteni és összehasonlítani, valamint ismertté válik előtte az összességében fizetendő összeg is.

A Kosár tartalma a felső menüsor alatt lévő kosár ikonra, vagy a mellette lévő kosár feliratú gombra kattintva tekinthető meg összegezve.

A Kosár tartalma a megrendelés véglegesítéséig – a "Megrendelés elküldése" gomb megnyomásáig – szabadon módosítható, a kosárból tetszés szerinti a szolgáltatások (termékek) eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabb szolgáltatások (termékek) helyezhetőek, illetve a kívánt szolgáltatás (termékszám) megváltoztatható.

Amennyiben Megrendelő (Vevő) nem kíván több szolgáltatást (terméket) kiválasztani, kattintson a „Személyes adatok” gombra!

A Kosár megtekintése

Megrendelő (Vevő) a menüsor alatt található kosár ikonra, vagy a mellette lévő, kosár feliratú gombra kattintva ellenőrizheti a kosár tartalmát.

Itt Megrendelőnek (Vevőnek) lehetősége van a kiválasztott szolgáltatást (termékeket) eltávolítani a kosárból, illetve a szolgáltatás (termék) darabszámát megváltoztatni a törlés ikonra való kattintással.

Ezt követően a rendszer megjeleníti a Megrendelő (Vevő) által megváltoztatott adatoknak megfelelő információkat, ideértve a kosárba tett szolgáltatások (termékek) árát.

Amennyiben Megrendelő (Vevő) nem kíván további szolgáltatásokat (termékeket) kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a „Személyes adatok” gomb lenyomásával folytathatja a megrendelés folyamatát.

Vásárlói adatok megadása

A vásárlói adatok megadására a „Személyes adatok” dobozban van lehetőség.

A „Személyes adatok” dobozban Megrendelőnek (Vevőnek) a vezeték- és keresztnevét, az e-mail címét, telefonszámát kell megadnia.

Tekintettel arra, hogy a szolgáltatások egy része további személyes adatok ismeretéhez kötött, Megrendelő (Vevő) a „Személyes adatok” dobozban adhatja meg születési idejét (év, hónap, nap, óra, perc) és születési helyét. Ezen adatok megadása nem kötelező, a megrendelés folyamata ezen adatok megadása nélkül is folytatható.

Megrendelő (Vevő) a „Számlázási adatok” gombra kattintva – folytatva a megrendelés folyamatát – jut el a „Szállítási adatok” elnevezésű dobozhoz, azon belül a „Számlázási cím” fülhöz.  Megrendelő (Vevő) itt köteles megadni a számlázáshoz szükséges alábbi adatokat: név, irányítószám, település, cím. Megrendelő (Vevő) itt jelezheti, ha cégként kíván vásárolni. Ebben az esetben a „Számlázási cím” fül alatt a vállalkozás megnevezését és székhelyének címét kell megadni, illetve közölnie kell az adószámát is.

Szállítási adatok megadása

A „Szállítási adatok” dobozban, ezen belül a „Szállítási cím” fül alatt Megrendelő (Vevő) jelezheti, ha a számlázási címtől eltérő címre kéri a szállítást. Ebben az esetben Megrendelőnek (Vevőnek) közölnie kell a szállítási címen elérhető személy nevét és pontos címét.

Fizetési módok megadása

A megvásárolandó termékek (szolgáltatások) díját a Megrendelő (Vevő) kizárólag előre utalással tudja kiegyenlíteni.

Megrendelő (Vevő) a megjegyzés fül alatt további információkat adhat a fizetéshez, valamint a megrendelt termék kézbesítéséhez kapcsolódóan.

A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)
A Megrendelő (Vevő) a kosár ikonra kattintva ellenőrizheti az általa megadott adatokat és a kosár tartalmát.
Amennyiben Megrendelő (Vevő) meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az általa megrendelni kívánt szolgáltatásoknak (termékeknek), valamint adatai is helyesen szerepelnek, úgy – az ÁSZF elfogadását követően - a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva zárhatja le megrendelését.

A honlapon közölt információk nem minősülnek a Szolgáltató (Eladó) részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Megrendelő (Vevő) minősül ajánlattevőnek, és a szerződés a Megrendelő (Vevő) által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Szolgáltató (Eladó) által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.

Megrendelő (Vevő) a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával kifejezetten hozzájárul és tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, valamint nyilatkozata – a Szolgáltató (Eladó) jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után.

Megrendelőt (Vevőt) az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben a Megrendelő (Vevő) ajánlatát a jelen ÁSZF szerint 48 órán belül nem igazolja vissza a Szolgáltató (Eladó), Megrendelő (Vevő) mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte
Megrendelőnek (Vevőnek) bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A Szolgáltató (Eladó) a soron következő munkanapon, de legkésőbb a Megrendelő (Vevő) ajánlatának elküldését követő 48 órán belül e-mail útján visszaigazolja a Megrendelő (Vevő) ajánlatát. 

A szerződés a Megrendelő (Vevő) által tett ajánlatnak a Szolgáltató (Eladó) által történő elfogadásával jön létre.

 

XVI. FIZETÉSI MÓDOK

Banki átutalás

Megrendelő (Vevő) a szolgáltatások (termékek) ellenértékét banki átutalás útján rendezheti.

Az átutaláshoz szükséges adatok:
Kedvezményezett neve: Garbóczi Tünde
Kedvezményezett számlaszáma: 12600016-15539116-83442695

Lehetőség van PalPay és TranszferWise fizetésre, e-utalásra a garboczimiklosne@gmail.com e-mail címre.

XVII. ÁTVÉTELI MÓDOK, ÁTVÉTELI DÍJAK

Szolgáltató (Eladó) a fizikai termékeket FoxPost automata igénybe vételével kézbesíti (szállítja). A Szolgáltató (Eladó) tájékoztatja a Megrendelőt (Vevőt), hogy ez esetben szállítási költségként további 1.800 Ft-ot számít fel.
Letölthető tartalom esetén a Megrendelőt (Vevőt) plusz költség nem terheli.
A Szolgáltató átvételi díjat, kezelési költséget vagy egyéb plusz díjat nem számol fel a szolgáltatás díján (termék árán), valamint a szállítási díjon, illetve az utánvét díján felül.

Személyes átvétel nem lehetséges.

XVIII. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés vissazigazolásától számított legfeljebb 10 munkanap abban az esetben, ha díj ezen időn belül megérkezik. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelzi Szolgáltató (Eladó) Megrendelő (Vevő) felé. A díj beérkezése feltétele a teljesítésnek.

 

XIX. JOGFENNTARTÁS, TULAJDONJOGI KIKÖTÉS

Előfordulhat, hogy a honlapon szereplő egyes szolgáltatások (egyes termékek gyártása) időközben megszűnnek. Erre tekintettel Szolgáltató (Eladó) fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben.

Részben történő teljesítés kizárólag a Megrendelővel (Vevővel) történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg a Megrendelő (Vevő) részére 5 munkanapon belül.

 

XX. FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ AZ ELÁLLÁSI JOGRÓL

Fogyasztónak - a Ptk. szerint - csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal.

A Fogyasztót a 45/2014-es Korm. rendelet alapján megilleti az indoklás nélküli elállás joga. A Fogyasztó az elállási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek
ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napos határidőn belül gyakorolhatja

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a Fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, a Fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Ha a szolgáltatás nyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítést megkezdését követően gyakorolja a Fogyasztó e jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

 

Elállási nyilatkozat, a Fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A Fogyasztó a 45/2014-es Korm. rendeletben biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is elérhető – jelen ÁSZF végén található - nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.

 

A Fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

A Szolgáltató a Fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.

 

A Szolgáltató (Eladó) kötelezettségei a Fogyasztó elállása esetén

 

A Szolgáltató (Eladó) visszatérítési kötelezettsége

Ha a Fogyasztó a 45/2014-es Korm. rendeletnek megfelelően eláll a szerződéstől, a Szolgáltató (Eladó) legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket.

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltséget.

 

A Szolgáltató (Eladó) visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014-es Korm. rendeletnek megfelelő elállás esetén a Szolgáltató (Eladó) a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza.

A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató (Eladó) a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt a Szolgáltatót (Eladót) felelősség nem terheli.

A Szolgáltató (Eladó) mindaddig visszatarthatja a Fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

 

A Fogyasztó kötelezettségei elállás esetén

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

A Szolgáltató (Eladó) kifejezetten felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy nem gyakorolhatja elállási jogát az alábbi esetekben:

1.
a.      a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b.      olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c.      olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésre állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d.      romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e.      olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f.       olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g.      olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h.      olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i.       lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j.        hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében; az előfizetéses szerződések kivételével;

k.      nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l.        lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötötték ki;

m.    a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes belegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszít az elállás jogát.


Szolgáltató (Eladó) felhívja a figyelmet arra, hogy a fentiek alapján a szolgáltatás egészének teljesítését követően a Fogyasztó elállási jogával nem élhet akkor sem, ha a szolgáltatás, illetve a termék megrendelése és a szolgáltatás igénybevétele, illetve a termék hozzáférhetővé válása között kevesebb, mint 14 nap telt el.

Ha a Fogyasztó a 45/2014-es Korm. rendeletnek megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak (Eladónak) vagy a Szolgáltató (Eladó) által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni.

A Fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költségek viselését.

A Fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

A vállalkozás követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.

 

XXI. FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ – KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

Hibás teljesítés

Szolgáltató (Eladó) – mint kötelezett – hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

Mentesülés a hibás teljesítés alól

Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötéskor ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Hibás teljesítés miatti vélelem

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha ez a vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Kellékszavatosság

Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

Kellékszavatossági igények

A jogosult – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

a.   Kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne. A kijavítást vagy kicserélést megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

b.  Az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíthatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléséhez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át, amelynek költségét köteles a kötelezettnek megfizetni. Jogosult nem köteles az áttérés költségét a kötelezettnek megfizetni, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A hiba közlése

A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

A kellékszavatossági igény elévülése

A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni.

A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

Költségviselés

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik.

Ha a dolog meghibásodásában a jogosultat terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

Kicserélés vagy elállás esetén a jogosult nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

Termékszavatosság

Termékszavatossági igény

Vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog – termék - hibája esetén a Fogyasztó követelheti a gyártótól, – a termék előállítójától vagy forgalmazójától - hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki.

A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

Hiba teljesítés

A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Mentesülés a termékszavatossági kötelezettség alól

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

A hiba közlése

A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

A termékszavatossági igény elévülése

A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

Kötelező jótállás
Jótállási igény

Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért.

A jótállás a jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti.

A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben.

Jótállási igény érvényesítése

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. 

A Fogyasztó a kijavítás iránti igényét a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani.

Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

Három munkanapon belüli csereigény

Ha a Fogyasztó jótállásra kötelezett, tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Jótállásra kötelezett termékek

1. Háztartási készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hűtőszekrény, fagyasztó, kombinált hűtőszekrény, villanytűzhely, mosógép, centrifuga, szárítógép és ezek bármely kombinációja, mosogatógép, vasaló, vízmelegítő, fűtő-, légkondicionáló- és egyéb légállapot-szabályozó berendezés, porszívó, gőzzel működő tisztítógép, szőnyegtisztító-gép, padlósúroló- és fényesítőgép, varrógép, kötőgép, villanybojler, szivattyú;

2. villamos energiával működtetett konyhai kisgépek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen mikrohullámú sütő, kenyérsütő, kenyérpirító, kávéfőző, kávéfőzőgép, vízforraló, konyhai robotgép, grillsütő, olajsütő, ostyasütő, fánksütő, gofrisütő, szendvicssütő, elektromos palacsintasütő, elektromos pizzasütő, elektromos rotyogtatófazék, elektromos serpenyő, elektromos popcorn készítő, elektromos kontaktgrill, forgónyárs, mini tűzhely, rizsfőző készülék, tésztafőző, tojásfőző, ételpároló, légkeveréses főzőedény, gyümölcsaszaló;

3. gázkészülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen tűzhely, konvektor, gázkazán, gázbojler, gázgrill, gázzsámoly, gázsütő, gázperzselő, gázlámpa;

4. motoros kerti gépek és nem motoros kertészeti eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kapálógép, fűnyíró, fűkasza, tologatós fűnyíró;

5. motoros kézi szerszámok 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen láncfűrész, fúrógép, ütvefúrógép, sarokköszörű, körfűrész, gyalu;

6. legalább egyéves kihordási idejű gyógyászati segédeszközök és készülékek, valamint napszemüvegek 10 000 Ft eladási ár felett;

7. egészségmegőrző termékek és eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen elektromos masszírozó, mágneses termék, fényterápiás eszköz;

8. közlekedési eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kerékpár, elektromos kerékpár, elektromos roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, személygépkocsi, lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi, utánfutó;

9. motoros vízi járművek 10 000 Ft eladási ár felett;

10. gyermekgondozási cikkek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen pelenkázó-, illetve mosdató-állvány, babakocsi, magas- és asztalra szerelhető etetőszék, biztonsági gyermekülés;

11. gyermekmegfigyelő berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen légzésfigyelő, szívhangfigyelő, bébiőrző;

12. gyermekhinták, csúszdák és hasonló tevékenységet igénylő gyermekjátékok bel- és kültéri, otthoni használatra 10 000 Ft eladási ár felett;

13. világítástechnikai termékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen lámpatest, fényforrás;

14. biztonsági riasztó- és jelzőberendezések 10 000 Ft eladási ár felett;

15. elektronikus hírközlő végberendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen telefon, mobiltelefon, telefax-készülék, több funkciós készülék;

16. híradástechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen üzenetrögzítő, kihangosító készülék; műholdvevő és AM Micro antenna rendszerek és ezek részegységei, televízió, projektor, videomagnó, rádió, autórádió, rádiós ébresztőóra, műholdas helymeghatározó, lemezjátszó, szalagos és kazettás magnó, CD-felvevő és lejátszó, DVD-felvevő és lejátszó, játékkonzol, Blu-ray lejátszó és -író, asztali médialejátszó, egyéni hangrendszer, keverőasztal, erősítő, hangszóró, hangfal, mikrofon és fülhallgató, head-set;

17. információtechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen asztali számítógép, laptop, note-book, tablet, PDA, monitor, nyomtató, szkenner, fényképezőgép, film- és hangfelvevő kamera, videokamera és camcorder, diktafon, fotónyomtató, film- és diaszkenner, MP3 és MP4 lejátszó, hordozható médialejátszó, pendrive, memóriakártya, akkumulátor-töltő, számológép, zsebszámológép;

18. irodatechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen iratmegsemmisítő, fénymásoló, laminálógép;

19. írásvetítők és filmtechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen film- és írásvetítő, filmnagyító, filmelőhívó- és filmfeldolgozó készülék;

20. optikai eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen távcső, látcső, mikroszkóp, teleszkóp;

21. hangszerek 10 000 Ft eladási ár felett;

22. órák és ékszerek 10 000 Ft eladási ár felett;

23. bel- és kültéri bútorok, fekvőmatracok 10 000 Ft eladási ár felett;

24. mérőműszerek, generátorok, tápegységek 10 000 Ft eladási ár felett;

25. lőfegyverek 10 000 Ft eladási ár felett;

26. sporteszközök, vadászathoz és horgászathoz kapcsolódó eszközök 10 000 Ft eladási ár felett;

27. villamos energiával működtetett szépségápolási eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hajszárító, hajformázó, testszőrnyíró gép, epillátor, villanyborotva;

28. nemes és félnemes szőrmésbőrből készült szőrmeruházati termékek 50 000 Ft eladási ár felett;

29. az előzőekben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékai és alkotórészei 10 000 Ft eladási ár felett.

30. nyílászárók 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen ablak, kül- és beltéri ajtó, garázsajtó

31. árnyékolástechnikai eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kézi vagy motoros meghajtású redőny, reluxa, napellenző, szalagfüggöny

32. kaputelefon, riasztóberendezés, kamerás megfigyelőrendszer 10 000 Ft eladási ár felett

33. garázskapu és egyéb kapu meghajtás, vezérlés 10 000 Ft eladási ár felett

34. zuhanykabin, kád, csaptelep 10 000 Ft eladási ár felett

35. napkollektor, napelemrendszerek 10 000 Ft eladási ár felett

36. játék hoverboard, játék elektromos roller, játék drón 10 000 Ft eladási ár felett

37. külön jogszabályban nyílt kategóriába sorolt drónok 10 000 Ft eladási ár felett.

Eladó felhívja a figyelmet, hogy jótállásra kötelezett terméket jelenleg nem kínál értékesítésre.

Jótállási jegy

A vállalkozás köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.

A vállalkozás a jótállási jegyet elektronikusan is átadhatja a fogyasztó részére legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon.

A jótállásból eredő jogok – főszabály szerint – jótállási jeggyel érvényesíthetők, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.

A jótállási jegy Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Fogyasztó bemutatja.

Mentesülés a jótállási kötelezettség alól

Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállási igény elévülése

A jótállás időtartama:

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk Fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

Egyéb rendelkezések

A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Közös szabályok

A szerződés megkötését a Fogyasztónak kell bizonyítania. 

Ha a vállalkozás a szerződés megkötését vitatja, köteles felhívni a Fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének módjára.

A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Fogyasztó bemutatja.

A vállalkozás a Fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

Ha a vállalkozás a Fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Kijavításra vagy a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében az ingó dolgot elismervény ellenében kell átvenni.

Szerződéses (önkéntes) jótállás

A Szolgáltató (Eladó9 vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a Fogyasztóra nézve olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai biztosítanak.

Ezt követően – tehát az 1 éves, 2 éves, illetve 3 éves időtartam eltelte után – azonban az önkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatóak meg, de a jótállás ebben az esetben sem érintheti a Fogyasztó jogszabályból eredő - így különösen a kellékszavatosságon alapuló - jogainak fennállását.

 

Összegzés

JogMeddig érvényesíthető a fogyasztó által?Mi az alapja?Milyen igények érvényesíthetők?
Gyártó által biztosított – szerződéses – jótállásA jótállási feltételekben foglaltak szerint, amíg a gyártó erre lehetőséget ad.A gyártó és a vásárló közötti szerződés (a feltételeket a gyártó határozza meg.)A szerződésben foglaltaktól függ, jellemzően kijavítást vagy kicserélést.
Forgalmazó által biztosított – szerződéses – jótállásA jótállási feltételekben foglaltak szerint, amíg a forgalmazó erre lehetőséget ad.A forgalmazó és a vevő közötti szerződés (A feltételeket a forgalmazó határozza meg.)A szerződésben foglaltaktól függ, jellemzően kijavítást vagy kicserélést.
Kötelező jótállásA vásárlástól számított egy, kettő illetve három éven belül.Ptk., 151/2003-as Korm.rendeletElső körben kijavítást, vagy kicserélést, második körben árleszállítást, a kötelezett költségére javítást, vagy elállást.
TermékszavatosságA termék első magyarországi fogalomba hozatalától számított két éven belül, közvetlenül a gyártóval, vagy magyarországi forgalmazójával szemben.Ptk.Csak kicserélést, vagy kijavítást.
KellékszavatosságA vásárlástól számított két éven belül az terméket értékesítő forgalmazóval szemben.Ptk.Első körben kijavítást, vagy kicserélést, második körben árleszállítást, a kötelezett költségére javítást, vagy elállást.

XXII. ÉRVÉNYESSÉG

Jelen ÁSZF 2022. szeptemben 1-én lép hatályba, és visszavonásig érvényes. Szolgáltató (Eladó) fenntartja a jogot arra, hogy az ÁSZF egyes rendelkezéseit módosítsa. Szolgáltató (Eladó) az esetleges módosításokról Megrendelők (Vevők) számára tájékoztatást nyújt.


Nyilatkozat-minta elálláshoz

 

Címzett: Garbóczi Tünde, egyéni vállalkozó (postacím:7400 Kaposvár, Tisza u. 18. e-mail: info@garboczitunde.hu)

Alulírott…………………………kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

……………………………………………………………………………………………………..

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: ……………………………………………………..

A fogyasztó neve, címe: …………………………………………………………………………………………………………..

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételár banki átutalással kerüljön visszautalásra):
………………………………………………………………………………………………………..

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

…………………………………………………………………………………

Kelt:…………………………………..

 

Iratkozz fel a hírlevélre és szerezd meg az értékes VIP ajándékokat!

Jelenleg letölthető anyag: 

2024 május - A Kígyó hónapja előadás felvétele (52:24) Mp4
Az előadás prezentációja (ppt)

Ha már kapsz tőlünk hírlevelet, ide kattints az ajándékért!

Feliratkozás és visszaigazolás után az "Ingyenes letöltéseknél" találod az ajándékokat.

Adatkezelési tájékoztató

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS